Wat als je een klacht hebt?

Het kan voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het is goed om dan eerst contact met mij op te nemen. Ik zal mijn best doen om samen tot een oplossing te komen.

Voel je je niet in staat om de kwestie met mij te bespreken of laat de situatie dat niet toe, dan is het mogelijk om een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging in te schakelen. Praktijk Voedingsverhaal is lid van de beroepsvereniging Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG). De klachtenfunctionaris van de MBOG zoekt samen met jou naar een oplossing van de klacht of het probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat jij de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je een beroep doen op een geschilleninstantie.

Mijn werkzaamheden als zorgverlener in Nederland vallen onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dat betekent dat het indienen en afhandelen van een klacht bij een geschilleninstantie volgens een vastgelegde procedure moet verlopen. De MBOG is aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). De SCAG is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als voor mij als therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen. Op de website van de SCAG wordt de klachtenprocedure beschreven.

Voedingsverhaal

Marloes van Heijningen-Waanders

Ugchelen

KvK: 88246663

 

Connect

E: info@voedingsverhaal.nl

T: 06-16742782