Privacy

Praktijk Voedingsverhaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt. Praktijk Voedingsverhaal maakt op verschillende manieren onderscheid in je privacy, namelijk je privacy op het dossier, je privacy op de zorgnota en je privacy als je de website bezoekt.

Door het lezen van deze pagina en door het maken van een afspraak ga je akkoord met de verwerking van gegevens zoals hieronder beschreven.

Privacy op het dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz).

De volgende persoonsgegevens verwerk ik, doordat je gebruik maakt van mijn dienst en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Daarnaast bevat jouw dossier aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete (schriftelijke) toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

De gegevens in jouw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar. De zorgnota bevat de volgende gegevens:

  • Naam, adres en woonplaats.
  • Geboortedatum.
  • Datum van de behandeling.
  • Een korte omschrijving van de behandeling.
  • Prestatiecode.
  • De kosten van de behandeling.
Privacy op de website

Jouw gegevens worden verzameld als je contact opneemt via mijn website. Het gaat dan om jouw naam, je e-mailadres en je telefoonnummer (mits je deze verstrekt). De e-mail van Praktijk Voedingsverhaal wordt gehost door Hostnet. Als je contact opneemt op de website of via de mail, dan worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Voor het plaatsen van sommige cookies heb ik jouw toestemming nodig. Ik gebruik de cookies niet om je te identificeren, maar om de bezoekerservaringen bij te houden en te verbeteren. Door jouw bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze verder te surfen binnen de website geef je via een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Het is mogelijk om cookies te weigeren of te verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Je kunt daartoe een verzoek indienen per e-mail (info@voedingsverhaal.nl). Na ontvangst van je verzoek, krijg je toegang tot je persoonsgegevens en,  indien daaruit onjuistheden naar voren komen, kun je verzoeken om je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens.

Praktijk Voedingsverhaal wil je er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-05-2023. Praktijk Voedingsverhaal kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Voedingsverhaal

Marloes van Heijningen-Waanders

Ugchelen

KvK: 88246663

 

Connect

E: info@voedingsverhaal.nl

T: 06-16742782